Pienten koirien hammasongelmat
Kirjoittaja
Susanna
Kaivonen
Eläinlääkäri, ell

Pienten koirien hammasongelmat

Artikkelin sisältö

Isot hampaat

Hampaiden kokonaismäärä on koiran suussa sama, koosta riippumatta. Aikuisella koiralla on pysyviä hampaita 42 kpl. Yläleuassa etuhampaita on yhteensä kuusi, sen jälkeen leuan kummallakin puolella on yksi kulmahammas, neljä väliposkihammasta ja kaksi poskihammasta. Alaleuassa on yhteensä kuusi etuhammasta ja sen jälkeen leuan kummallakin puolella yksi kulmahammas, neljä väliposkihammasta ja kolme poskihammasta.

Hampaiden koko ei täysin korreloi koiran koon tai kallon muodon kanssa. Pienillä koirilla voi siten olla leukojen kokoon nähden suhteessa suuremmat hampaat kuin isoilla koirilla. Tämä voi johtaa siihen, että hampaat eivät mahdu kunnolla suuhun, minkä seurauksena hampaat sijaitsevat liian ahtaasti, voi ilmetä purentavirheitä, hampaiden asentovirheitä ja ongelmia hampaiden puhkeamisen kanssa. Ahtaat hammasvälit altistavat plakin ja hammaskiven kertymiselle, mikä johtaa helposti parodontiittimuutoksiin eli hampaan kiinityskudoksen tulehdukseen.

Ohuet leukaluut

Hampaiden suuri koko leukaluuhun ja kallon kokoon nähden johtaa siihen, että hampaiden ympärillä oleva luun määrä on pienempi kuin suurilla koirilla, joilla hampaiden suhteellinen koko on pienempi ja leukaluun määrä hampaiden ympärillä runsaampaa.

Leukaluun pienempi määrä voi aiheuttaa ongelmia pienillä koirilla varsinkin alaleuan suuren poskihampaan ja alakulmahampaan kohdalla. Hampaiden juuret jatkuvat syvälle leukaluuhun ja suuri hammas leukaluun korkeuteen nähden voi johtaa siihen, että hammasjuuren alle jää enää hyvin vähän tukikudoksena toimivaa luuta. Tämä altistaa ohuen leukaluun herkästi murtumalle.

Parodontiitti

Parodontiitti eli hampaan kiinnityskudoksen tulehdus koirien yleisin suun sairaus. Varsinkin pienet koirat ovat alttiita tulehdusmuutoksille ahtaiden hammasvälien ja ahtaan purennan seurauksena.

Parodontiitti kehittyy hampaan pinnalle kertyneen plakin seurauksena. Plakki on pehmeää biofilmiä, mikä sisältää runsaasti bakteereita. Syljen mineraalien ja plakin reagoidessa keskenään, plakki kovettuu ja muuttuu kovaksi ja karheaksi hammaskiveksi. Karhea hammaskivi kerryttää pinnalleen vielä enemmän plakkia ja bakteereita. Kun plakki ja hammaskivi pääsevät työntymään ientaskuun, aiheuttaa se ientulehdusta eli gingiviittiä. Gingiviitin seurauksena suu alkaa haisemaan, ikenet punoittamaan ja vuotamaan herkästi verta. Gingiviitin aiheuttaman tulehdusmuutokset ovat vielä palautuvia, mikäli suu hoidetaan ja ientaskut puhdistetaan plakista ja hammaskivestä.

Gingiviitti etenee kuitenkin herkästi parodontiittiin, jolloin ikenet alkavat vetäytymään, ientaskut syventymään ja tulehdus leviää hammasta ympäröivään kudokseen aiheuttaen hampaan kiinnityskudoksen tulehduksen. Tämä johtaa hampaan kiinnityskudoksen löystymiseen, ympäröivän luukudoksen katoamiseen ja lopulta hampaan irtoamiseen. Pitkälle edennen parodontiittin hoitona on tulehtuneen hampaan poistaminen, jolloin hampaan ympäryskudos pääsee paranemaan.

Gingiviitin ja parodontiitin ehkäisyssä tärkeintä on päivittäinen hampaiden harjaus kotona. Hampaiden harjauksella hampaan pinnasta poistetaan pehmeä plakki ennen kuin se kehittyy kovaksi hammaskiveksi.

Jo kehittynyttä hammaskiveä ei saada enää hoidettua kotikonstein vaan se vaatii aina eläinlääkärissä nukutuksessa tehtävän hammaskiven poiston.

Purentaviat

Koirilla normaali purenta on niin sanottu saksipurenta. Siinä sivusta katsottuna koiran alakulmahammas asettuu yläleuan viimeisen etuhampaan ja kulmahampaan väliin, lisäksi ylä- ja alaleuan väliposkihampaat muodostavat säännöllisen sik-sak-kuvion.

Purentaviat voivat olla synnynnäisiä ja perinnöllisiä, mutta voivat aiheutua myös trauman seurauksena. Pienillä koirilla purentaviat ovat yleisiä.

Lievimmillään purentavika voi olla vain kosmeettinen, eikä se vaikuta koiran elämään. Pahimmillaan purentavirhe aiheuttaa koiralle kipua ja vaurioita pehmytkudoksiin sekä muihin hampaisiin.

Mikäli purentavirhe aiheuttaa koiralle kipua tai terveyshaittaa, tulee purentavirhe hoitaa eläinlääkärillä. Purentavirheen korjaaminen voi vaatia hampaiden poistoa tai esim. oikomishoitoa.

Maitohampaiden irtoamattomuus

Pienillä koirilla esiintyy isompiin koiriin verrattuna paljon maitohampaiden irtoamattomuutta. Tyypillisin irtoamaton maitohammas on kulmahammas.

Maitohampaiden irtoamattomuus vaikuttaa usein pysyvien hampaiden puhkeamiseen. Irtoamaton maitohammas vie suusta tilaa ja voi pakottaa pysyvän hampaan puhkeamaan virheellisessä asennossa, mikä voi vaikuttaa koiran koko purentaan. Pahimmillaan irtoamattomat maitohampaat voivat estää kokonaan pysyvän hampaan puhkeamisen.

Puhkeamaton hammas voi muodostaa ympärilleen nestetäyteisen hammaskystan, joka tuhoaa ympäröivää leukaluuta, viereisiä hampaita ja voi johtaa jopa leukaluun murtumaan. Myös suun ahtaus voi estää hampaiden puhkeamista ja johtaa hammaskystan muodostumiseen. Kaikki puuttuvat hampaat tuleekin röntgenkuvata, jotta voidaan varmistua siitä, että leukaluun sisällä ei ole puhkeamatonta hammasta.

Maitohampaat vaihtuvat koirilla 3-7kk iässä. Tänä aikana hampaiden vaihtumista kannattaakin seurata tarkasti. Mikäli maitohammas ei irtoa, vaikka pysyvä hammas olisikin jo puhjennut sen viereen, kannattaa tilanne tarkistuttaa eläinlääkärillä.

Mikäli maitohammas ohjaa pysyvää hammasta virheelliseen asentoon, tulee maitohammas poistaa nukutuksessa. Myöhemmällä iällä purentavirheen korjaaminen voi olla huomattavasti vaikeampaa. Maitohampaan poistamiseen liittyy aina riski pysyvän hampaan vaurioitumisesta, koska maitohampaiden juuret ovat hyvin pitkät ja sijaitsevat aivan puhkeamassa olevan pysyvän hampaan vieressä.

Brakykefaalisten rotujen erityispiirteet

Lyhytkalloisilla eli brakykefaalisilla koiraroduilla kallon pituus on lyhyempi ja leukaluiden pituuskasvu on puutteellinen. Muutokset lyhytkalloisilla koirilla johtavat pään ja suun alueen kehityshäiriöihin ja erilaisiin hammasongelmiin kuten ahtauteen, hampaiden asentovirheisiin ja puhkeamattomiin hampaisiin. Ylä- ja alaleuan suhteellinen pituus voi olla myös muuttunut, mikä johtaa purentavirheisiin.

Hammashoito

Pienikokoisten koirien hammashoidot tulee aloittaa viimeistään kahden vuoden iässä, katso videolta lisää asiaa aiheesta:

Lähteet:

  • BSAVA Manual Of Canine and Feline Dentistry and Oral Surgery 2018
  • Ruokavirasto 2020: Eläinjalostukseen liittyvän eläinsuojelulainsäädännön toimeenpanon tehostaminen Osa II: Alustava selvitys koirien jalostukseen liittyvistä ongelmista ja puuttumiskeinoista 37 (89)

Samankaltaisia artikkeleita

Kultaisennoutajan pentu makaa lattialla vaalealla matolla.
Koiran sirutus ja koirarekisteri

Koirien mikrosirutus ja rekisteröiminen Ruokaviraston ylläpitämään koirarekisteriin on Suomessa jatkossa pakollista. Koirarekisteri aukeaa lähiaikoina ja Ruokavirasto tiedottaa tarkasta ajankohdasta. Oman koiran sirutus kannattaa kuitenkin hoitaa

Lue lisää »
Koira lepää lahjojen vieressä. Takana joulukuusi.
Joulu koiran kanssa

Haluatko tehdä joulusta erityisen myös koirallesi? Paras lahja koiralle on, että se pääsee viettämään aikaa yhdessä sille rakkaiden ihmisten kanssa ja tekemään koiramaisia asioita. Koira

Lue lisää »
Retkeily koiran kanssa

Retkeily ja vaellus tuottavat iloa sekä ihmisille että karvaisille ystävillemme. Huolehdi kuitenkin ennen pitkää vaellusta, että koirasi on tottunut kulkemaan pitkiä päivämatkoja. Lue lisää vaellukseen

Lue lisää »
Minimoi lemmikkien grillikauden riskit

Kesän lähestyessä on ajankohtaista kerrata grillikauden herkkujen aiheuttamat vaarat lemmikeille! Ole tarkkana ruuantähteiden ja roskien hävityksessä, sillä suurin osa grilliherkuista ei sovellu lemmikkien ravinnoksi, grilliherkkujen

Lue lisää »

Varaa aika

Kaikki aikamme eivät ole varattavissa nettiajanvarauksessa. Soita meille, jos et löydä etsimääsi käyntisyytä tai jos käynnille on useita syitä. Näin saamme varattua lemmikillesi sopivan ajan.