Eläinlääkäripalveluiden tarjoamisesta ja tuottamisesta aiheutuu monia kuluja, joista eläinlääkärin ja muun hoitohenkilöstön palkat ovat vain osa. Eläinlääkärikäynnin laskun loppusumma pitää sisällään eläinlääkärin toimenpidepalkkion, klinikkamaksun, toimenpiteessä tarvittavan muun hoitotyön, käynnillä käytetyt ja mukaan luovutetut lääkkeet ja tarvikkeet sekä lääkekäsittelymaksun.

Esimerkki laskun riveistä:

Arvonlisävero

Eläinlääkintäpalveluista ja hoidon yhteydessä käytetyistä tarvikkeista maksamme valtiolle arvonlisäveroa 24 %. Ihmisten terveyspalveluissa tätä arvonlisäveroa ei lainkaan ole, mikä osaltaan selittää ja vaikeuttaa eläin- ja ihmispuolen palvelujen hintatason vertailua. Eläinten hoitoa ei myöskään tueta Kelan toimesta.

Usein eläinlääkärikäyntiin liittyy myös lemmikkieläimen lääkitys, josta maksamme arvonlisäveroa 10 %. Lemmikkieläinten ruuissa eli rehuissa arvonlisäprosentti on 14. Nämä kaikki eri verokannat eritellään laskulle omille riveilleen.

Toimenpide

Lemmikkieläimen käynti eläinlääkärissä eritellään tehdyn käynnin, toimenpiteiden ja käytettyjen tuotteiden sekä välineiden mukaisesti. Laskultasi näet tarkan erittelyn, joka on rakentunut käynnin mukaisesti. Alla olevien otsikot selventävät, mitä lasku pitää sisällään.

Klinikkamaksu

Klinikkamaksu on osa jokaista eläinlääkärikäyntiä. Se kattaa eläinlääkäriaseman toiminnan kannalta välttämättömiä juoksevia kuluja, kuten toimitila-, kassa- ja toimistokuluja.

Lääkekäsittelymaksu

Koska toimipisteissä lääkitysten tilaamiseen, niiden säilyvyyden kannalta olennaiseen varastoimiseen ja käsittelyyn liittyy paljon erilaisia työvaiheita ja kuluja, veloitamme käyntien yhteydessä lääkekäsittelymaksun. Lääkekäsittelymaksu veloitetaan jokaisesta lääkkeestä erikseen. Laskuriville lasketaan yhteen samanhintaiset käsittelymaksut. Näin ollen laskulla voi olla esimerkiksi kaksi riviä otsikolla Lääkekäsittelymaksu.

Käynnillä suoritettu toimenpide

Eläinlääkärin työ laskutetaan käynnin syyn eli toimenpiteen/sisällön mukaisesti. Tämä rivi kattaa kokonaisuudessaan eläinlääkärin tekemän varsinaisen potilastyön lisäksi kotiin lähtevän lääkityksen suunnittelu ja määrääminen sekä kotihoito-ohjeiden suunnittelu ja kirjaus.

Jokainen tehty toimenpide löytyy laskulta omana rivinään. Nämä kulut pitävät sisällään kyseiseen toimenpiteeseen liittyvän työn.

Toimenpiteeseen liittyvät muut kulut

Jokaiseen eläinlääkärikäyntiin liittyy hoitotyötä, joka kattaa eläinlääkäriä avustavien hoitajien tehtävät työt potilaskäyntien yhteydessä. Eläintenhoitajien tehtäviin kuuluu mm. eläinlääkärin avustamista, tai valmiutta eläinlääkärin avustamiseen koko potilaan käynnin ajan, hoitotilojen puhtaanapitoa ja potilaskirjanpitoon liittyviä töitä. Tämä osuus on eroteltu laskulla omalle rivilleen toimenpiteeseen liittyvinä muina kuluina.

Toimenpiteeseen liittyvät muut kulut sisältävät myös kaikki kyseisessä tutkimuksessa käytettyjen laitteiden laitekustannukset, välineistön sekä tarvikkeet. Laitteistoon lukeutuvat lemmikin tutkimuksessa ja/tai hoidossa tarpeen mukaan käytettävä laitteet, joita ovat esimerkiksi luuston tai sisäelinten kuvantamiseen käytettävät röntgen- ja ultraäänilaite, leikkausten yhteydessä käytettävä anestesialaitteisto tai silmiä tutkittaessa eläinlääkärin käyttämät tutkimuslaitteet.

Erikoisvälinehuollon työ

Mikäli laskulla on rivi Erikoisvälinehuollon työ, se koskee erityistä puhdistusta/pesua vaativia instrumentteja tai laitteita, joita käytetään vaativissa leikkaustoimenpiteissä.

Heräämöhoitomaksu

Hammas-, leikkaus- ja tähystyspotilaiden laskulla on rivi Heräämöhoitomaksu, joka pitää sisällään heräämössä tehtävää hoitotyötä. Meillä anestesiapotilaita valvotaan tarkasti niin leikkauksen kuin heräämisenkin aikana. Potilasta ei jätetä valvomatta, vaan anestesiavalvontaan koulutettu henkilökunta tarkkailee nykyaikaisen valvontavälineistön avulla jatkuvasti potilaan vointia ja elintoimintoja.

Lääke

Lemmikin hoidon yhteydessä käytetyt lääkkeet luetellaan tämän otsikon alle. Lista pitää sisällään kaikki lääkkeet, joita on mahdollisesti käytetty eläinlääkärikäynnillä tai sairaalahoidossa. Myös kotihoitoon määrätyt lääkkeet listataan tämän otsikon alle. Ainoastaan apteekeilla on Suomessa oikeus ottaa myymistään lääkkeistä liiketoimintansa nojalla katetta. Laskutettujen lääkitysten kohdalla näet siis toteutuneiden lääkityskulujen osuuden lemmikkisi käyntiä koskien.

Ruoka

Eläinlääkärin vastaanotolta lemmikkieläimen mukaan myydyt ruuat. Ruokiin lukeutuvat päivittäis- ja dieettiruokavalioita tukevat tuotteet sekä herkut. Mikäli klinikka- tai sairaalahoidossa käytetään lemmikin hoitoon ruokavalmisteita, ne luetellaan myös tässä.

Tarvike

Eläinlääkärin vastaanotolta lemmikkieläimen hoitoon liittyvät mukaan myydyt tarvikkeet. Tarvikkeita ovat esimerkiksi hammashuoltoon käytetyt tarvikkeet, shampoot ja korvapuhdisteet. Tämän otsikon alle kirjataan myös vaativissa leikkausoperaatioissa esimerkiksi luuston tai nivelten korjaukseen käytettävät ortopediset tarvikkeet, jotka eläinlääkäri asentaa leikkauksen yhteydessä.

Laboratorioanalyysi

Lemmikkieläimen eläinlääkärikäyntiin saattaa liittyä laboratoriotutkimuksia lemmikin hoitotarpeen mukaisesti. Nämä tutkimukset ja niissä käytettävät tarvikkeet erittelemme kuitille omana rivinään. Summa pitää sisällään laboratoriolähetteen mukaiset analyysit ja niihin käytetyt tarvikkeet klinikan omalta tai mahdollisesti ulkopuoliselta laboratoriolta.

Varaa aika

Kaikki aikamme eivät ole varattavissa nettiajanvarauksessa. Soita meille, jos et löydä etsimääsi käyntisyytä tai jos käynnille on useita syitä. Näin saamme varattua lemmikillesi sopivan ajan.