Työnhakijarekisterin rekisteriseloste 

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on työnhakijoiden henkilötietojen hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään vain rekrytoitavien henkilöiden suuntaan tapahtuvaan viestintään. Rekrytointitiedoston tiedot ovat väliaikaisia ellei toisin sovita hakijan kanssa. 

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on työnantajan ja rekrytoivan henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. 

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, kotiosoite, työ- ja koulutushistoria, ammatti, tapahtumaloki. 

Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen ”erittäin luottamuksellinen” mukaisesti. 

Tiedot kerätään rekrytoitavien kontaktoinnin, työhaun ja rekrytoinnin yhteydessä rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. 

Henkilötietojen käsittelyyn ei tarvita rekisteröidyn erillistä suostumusta, koska rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. 

Rekisteröidyllä on mahdollisuus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot ja tietoja voidaan korjata tarvittaessa. 

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta, paitsi rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. 

Tiedot poistetaan ja rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista rekrytoinnin päättymisen jälkeen, ja kaikkien rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuduttua. Tiedot voidaan merkitä arkistoiduksi/ ei-aktiiviseksi jo tätä ennen. Pidempiaikainen arkistointi edellyttää henkilötietojen anonymisointia tai pseudonymisointia. Rekisteri tarkastetaan säännöllisesti vanhentuneiden tietojen varalta. 

Asiaton pääsy tietoihin ja tietoja sisältäville laitteille ja aineistoihin on estetty erilaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin.